Trokomorne septička jame namjenjene su tretmanu otpadnih voda kućanstava i vikendica za podzemnu ugradnju sa ispustom u upojni bunar. Certificirani proizvod Ugradnja za vikendice, obiteljske kuće, i druge objekte Mehanička

Share